Projekty

Projekty w zakresie sieci wod.-kan., gazowych, cieplnych

Firma Environmental Engineering zajmuje się opracowaniem projektów w zakresie sieci wod.-kan., gazowych, cieplnych, wentylacyjnych.

Sporządzamy projekty w zakresie :

  • kanalizacji sanitarnych;
  • kanalizacji deszczowych;
  • przyłączy wodociągowych;
  • instalacji wody zimnej, ciepłej, a także cyrkulacji;
  • instalacji gazowych;
  • instalacji wentylacyjnych.

Współpracujemy z urzędami i instytucjami w zakresie uzyskania stosownych informacji niezbędnych do sporządzenia projektu, m.in.: map do celów projektowych, informacji o warunkach technicznych przyłączy.

Dla naszych klientów sporządzamy projekty wewnętrznych instalacji gazowych głównie do budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. W imieniu zleceniodawcy uczestniczymy we wszelkich formalnościach związanych z uzyskaniem warunków technicznych podłączenia, opinii kominiarskiej i innych koniecznych dokumentów. Już na etapie projektu jesteśmy w stanie precyzyjnie oszacować potrzeby mieszkańców czy innych użytkowników instalacji, dobrać odpowiednie materiały i uwzględnić czynniki, które mają wpływ na wieloletnią niezawodność systemów w przyszłości.

Zapraszamy do współpracy zarówno klientów indywidualnych, jak i architektów, firmy budowlane, deweloperów i innych zainteresowanych współpracą. Naszym atutem jest szeroka wiedza, niezbędne uprawnienia, doświadczenie oraz profesjonalne oprogramowanie, na którym pracujemy.