Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski nad pracami wykonawczymi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w naszym kraju w przypadku każdej inwestycji budowlanej niezbędne jest powołanie specjalistów,  którzy będą odpowiedzialni za prawidłowy przebieg robót na danej budowie. Jest to konieczne przede wszystkim po to, aby realizacja prac budowlanych była w zgodzie z wytycznymi projektowymi. Takimi specjalistami jest kierownik budowy i inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru pełni funkcje nadzorcze nad kierownikiem budowy.

Firma Environmental Engineering dysponując, wymaganymi przez przepisy prawa uprawnieniami pełni funkcje inspektora nadzoru. Pomagamy zabezpieczyć interesy inwestora na budowie poprzez kontrolę wykonania prac zgodnie z wytycznymi projektowymi i pozwoleniem na budowę, kontrolę wydatków związanych ze zużyciem materiałów czy jakością wykorzystanych materiałów.

Czuwamy nad prawidłowym przebiegiem prac budowlanych w zakresie instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan. Dbamy o wysoką jakość wykonanych prac. Ponadto wykonujemy przeglądy okresowe budynków.